Vi anbefaler at du sikrer dine billetter til konsertene ved å forhåndskjøpe, men det er ikke klart ennå.

Vi reserverer sitteplasser foran i konsertlokalene til de som har kjøpt billetter på forhånd (gjelder ikke Vingen).

Det vil selvfølgelig også være mulighet for å kjøpe billetter i døren, så lenge arrangementene ikke er utsolgt. Vi foretrekker at du betaler med bankkort i døren. Billettprisene vil være de samme i døren som via nett.